17.10.55

งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติระดับเขตพื้นที่ ปี 2555

ระหว่างวันที่  4 - 6  ตุลาคม  2555  สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้จัดงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9  ประจำปีการศึกษา 2555  ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี  สพป.สกลนคร เขต  2 โดยมีนายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ  นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานเปิดงาน และนายไพบูลย์  ชวรุ่ง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดงาน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงถึงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การแสดงทักษะ และความสามารถต่อสาธารณชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความสามารถด้านการคิด มีทักษะชีวิต รู้จักแก้ปัญหา และเป็นเวทีสำหรับการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะและความสามารถในงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือน ธันวาคม 2555  ณ จังหวัดชัยภูมิ
คลิกชมรวมประมวลภาพการจัดงานที่ Link ด้านล่างนะคะ
ขอขอบคุณภาพจาก
คุณชุลีพร นักประชาสัมพันธ์ สพป.สกลนคร 2
ผอ.ศิวกานต์ ไตรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย