19.4.54

วันสงกรานต์...ตุ้มพี่โฮมน้องชาว ศน. สพป.สน.2

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 คณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 โดยมี นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานในงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ/ข้าราชการบำนาญ และงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ตุ้มพี่โฮมน้องชาว สพป.สกลนคร เขต 2 ดังภาพ

หมายเหตุ : ขอขอบคุณเอื้อเฟื้อภาพจากกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ( ภาพ 1-3 )
ภาพจาก facebook ศน .พิชชานันท์