29.9.53

อบรมการใช้สื่อการสอนโปรแกรม Teacher's kit

วันที่ 29 กันยายน 2553 กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.สกลนครเขต 2 ร่วมกับ สพป.สกลนคร เขต 1 และ สพป.สกลนคร เขต 3 ได้ร่วมกันจัดอบรมการใช้สื่อการสอนโปรแกรม Teacher's kit ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
บุคลากรที่ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ คือ ศน.สนธยา  หลักทอง  ศน.ปลาทอง  ไชยเชษฐและวิทยากรประจำศูนย์ ERIC  ในสังกัด สพป.สน .2 ทุกคน
       การอบรมในครั้งนี้เป็นการแนะนำการใช้สื่อโปรแกรม Teacher Kit สาธิตการสอนภาษาอังกฤษ เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ เป็นต้นสำหรับคุณครูท่านใดสนใจสื่อการสอนภาษาอังกฤษชุดนี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ สามารถคลิ๊กเข้าไป ดาวโหลดได้ที่ http://www.englishobec.net/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=365 
                                       

                     ตัวอย่างสื่อการสอน Teacher 's kit


บรรยากาศการอบรม

พิธีเปิดโดย รอง.ผอ.สพป. สกลนครเขต 1


แนะนำวิทยากร
                                                  กิจกรรม warm up
                              
                                      แนะนำการใช้สื่อโปรแกรม Teacher kit

   สาธิตการสอนโดยวิทยากรคนเก่ง&สวย
คุณครูบุญยนุช โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำเภอพังโคน


                                  ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ
เตรียมวางแผนและทำสื่อประกอบการสอนเพื่อนำเสนอ

ฝ่าย Music โดยคุณครูประกอบ โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง

ปิดท้ายด้วยขวัญใจข้าพเจ้าและครูภาษาอังกฤษหลายๆคน
พี่หนูเล็กจากโรงเรียนบ้านห้วยหีบ สพป.สกลนคร เขต1

เจ้าของฉายา small rat :ไม่สวย ไม่เริ่ด ครูภาษาอังกฤษทำไม่ได้หร่อกค๊า